The Ad-hoc Mandate. Legislative and Jurisprudential Aspects

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

As shown in the literature, preventing insolvency and, if possible, removing its incidence effects on the commercial activities is at least as important as the insolvency procedure itself. As a result, the ad-hoc mandate can help the debtors in financial difficulty to maintain their business until they manage to generate cash. Considering the importance of ad-hoc mandate as a way of saving those companies from insolvency, through this article we aim to analyse the content of this procedure according to the current Romanian Insolvency Law.

Keywords:

financial difficulties, legal framework, ad-hoc mandate

REZUMAT

După cum se arată în literatura de specialitate, prevenirea insolvenței și, dacă este posibil, eliminarea efectelor de incidență asupra activităților comerciale este cel puțin la fel de importantă ca și procedura insolvenței. Ca urmare, mandatul ad-hoc poate ajuta debitorii aflați în dificultate financiară să-și mențină afacerea până când reușesc să genereze numerar. Având în vedere importanța mandatului ad-hoc ca modalitate de salvare a acestor companii din insolvență, prin acest articol ne propunem să analizăm conținutul acestei proceduri, în conformitate cu actuala lege a insolvenței din România.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 10 – 15
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: