Termenul de prescripție pentru executarea unei hotărâri de angajare a răspunderii solidare potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 atunci când pasivul debitorului include și datorii bugetare

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

In this article we are going to analyze the premises that were the basis of the referral to the High Court of Cassation and Justice in the procedure regulated by art. 519 et seq. C. pr. civ., regarding the issue of the applicable legal regime, in particular of the prescription for the execution of a budgetary claim established by a court decision pronounced in the joint liability procedure provided for by law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency procedures, as well as to formulate certain conclusions regarding the solution recently pronounced and anticipated by us and the consequences in practice.
The correct solution, as also decided by the ÎCCJ, is in the event that the liability of the members of the management bodies was ordered, according to the provisions of the legislation on insolvency, the insolvent debtor’s liability also includes tax claims, the period of prescription for forced execution is that of 3 years provided by the Code of Civil Procedure.

Keywords:

insolvency, joint liability of the administrator, tax debt, limitation period, enforcement proceedings.

REZUMAT

În acest articol urmează să analizăm premisele ce au stat la baza sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în procedura reglementată de art. 519 și urm. C. pr. civ., privind problema regimului juridic aplicabil, în special a prescripției executării unei creanțe bugetare stabilite printr‑o hotărâre judecătorească pronunțată în procedura angajării răspunderii solidare prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și să formulăm anumite concluzii referitor la soluția recent pronunțată și anticipată de noi și consecințele în practică.
Soluția corectă, așa cum s‑a decis și de ÎCCJ, este în cazul în care s‑a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit prevederilor legislației privind insolvența, în pasivul debitorului insolvent fiind cuprinse și creanțe fiscale, termenul de prescripție a executării silite este cel de 3 ani prevăzut de Codul de procedură civilă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, Legea nr. 207/2015
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: