Teoria dezmembrării dreptului de proprietate privată. Teze și antiteze

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

We set out to analyze a theory according to which the real (in rem) right over another person’s property is placed within the content of a real relationship, a relationship in which the subjects cannot be totally independent, in which there may exist – concomitantly – a right with erga omnes opposability, but also a special passive conduct, assumed, of the owner, as soon as they understood to constitute, in favour of another, a real right over their property. The dismemberment of ownership implies the establishment of a particular assignation of the property by the owner, but it represents more than a simple technique of assignation.
The dismemberment of ownership involves the detachment of prerogatives from the content of property, which can be quantified, and which the owner perceives as a burden on their property. Since the former are prerogatives dismantled from property, their beneficiary enjoys in relation to others the recognition of a direct relationship of power over the good of another.

Keywords:

ownership, dismemberment, dismemberment theory, burden, real (right in rem) relationship

REZUMAT

Ne-am propus să analizăm o teorie în care dreptul real asupra bunului altuia este plasat în conținutul unui raport real, un raport în care subiecții nu au cum să fie total independenți, în care poate exista concomitent un drept cu opozabilitate erga omnes, dar și o conduită pasivă specială, asumată, a proprietarului, de îndată ce a înțeles să constituie în favoarea altuia un drept real asupra bunului său.
Dezmembrămintele proprietății presupun stabilirea unei afectațiuni particulare a bunului de către proprietar, dar reprezintă mai mult decât o simplă tehnică de afectațiune. Dezmembrămintele proprietății presupun detașarea de prerogative din conținutul proprietății, care poate fi cuantificată, și pe care proprietarul o simte ca pe o sarcină ce apasă asupra bunului său. Fiind prerogative desprinse din proprietate, beneficiarul lor se bucură în raport cu ceilalți de recunoașterea unei relații directe de putere asupra bunului altuia.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 551, art. 555, art. 695, art. 703, art. 747, art. 768
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: