Tehnici de simplificare în arbitrajul internaţional: câteva consideraţii asupra instrumentelor IBA

Numărul 5 Anul 2015
Revista Numărul 5 Anul 2015

ABSTRACT

International arbitration developed at the crossroads between civil law and Anglo-Saxon legal traditions. The necessity of finding common instrumentalities to resolve international disputes inevitably led to hybrid procedures, most of which borrowed elements from these two legal families but developed with an identity of their own. Simplification lies at the heart of this process. First, arbitration as a creature of consent is molded to match the needs of specific parties and sectors.
Second, as a final and binding dispute resolution mechanism, arbitration departs from the appeal-tiered court system. Third, arbitration rests on a codification of practices synthesized in instruments proposed by various institutions and bodies, which the parties are free to adopt. Among those, the guidelines issued by the International Bar Association (“IBA”) have steadily promoted a common simplified language to accommodate legal and cultural differences in an international context. This paper looks into a few examples and examines the role of IBA arbitration instruments in bridging gaps between legal traditions. The paper concludes that the increased acceptance and use of such instruments promotes legal certainty and facilitates the resolution of international disputes.

Keywords:

codification; legal certainty; IBA; international arbitration; simplification

REZUMAT

Arbitrajul internațional s-a dezvoltat la intersecția dintre dreptul civil și tradițiile juridice anglo-saxone. Necesitatea de a găsi mijloacele comune pentru a rezolva disputele internaționale, inevitabil au condus la proceduri hibride, dintre care majoritatea au împrumutat elemente din aceste două familii juridice, dar dezvoltate cu o identitate proprie. Simplificarea se află în centrul acestui proces. În primul rând, arbitrajul ca o fizionomie consensuală este astfel creată pentru a se potrivi nevoilor anumitor părți și sectoare de activitate. În al doilea rând, ca un mecanism definitiv și obligatoriu de soluționare a litigiilor, arbitrajul se îndepărtează de sistemul judiciar pe niveluri. În al treilea rând, arbitrajul se bazează pe o codificare a practicilor sintetizate în instrumente propuse de diferite instituții și organisme, pe care părțile sunt libere să adopte. Printre acestea, orientările emise de International Bar Association (IBA), au promovat constant un limbaj comun și simplificat pentru a se adapta diferențele juridice și culturale într-un context internațional. Această lucrare analizează câteva exemple și examinează rolul instrumentelor de arbitraj IBA în reducerea decalajelor între tradițiile juridice. Lucrarea concluzionează că acceptarea crescută și utilizarea unor astfel de instrumente promovează securitatea juridică și facilitează soluționarea diferendelor internaționale.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: