Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări – considerații practice asupra unor elemente de neconstituționalitate

Numărul 4 Anul 2016
Revista Numărul 4 Anul 2016

ABSTRACT

The local tax for drilling and excavation and consequently issuing of the required authorization, have been applied in a divergent way and causes considerable fiscal burden for contributors acting in mining industry. In many situations these obligations have been illegally set, therefore we propose a legal reading of the rules from the perspective of both ordinary and constitutional judicial practice. We also analyze hereinafter the excavation tax from the light of two moments: the tax as set up and applied up to January 2016 and as it appears the new Fiscal Code.

Keywords:

tax for drilling and excavation, judicial practice, the new Fiscal Code

REZUMAT

Taxa locală pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări și implicit emiterea autorizației în cauză, s-a aplicat diferențiat și a generat sarcini fiscale considerabile pentru contribuabilii din industria extractivă. În multe cazuri aceste obligații au fost stabilite în mod nelegal astfel că propunem o citire a reglementării din direcția practicii judiciare de drept comun și a celei constituționale. Analizăm aici taxa de excavare din perspectiva a două momente legislative: taxa așa cum era reglementată și aplicată până în Ianuarie 2016 și cum apare ea în noul Cod Fiscal.

Legislaţie relevantă: Cod fiscal, art. 144, art. 474; Legea nr. 50/1991, art. 2; Legea nr. 85/2003,
art. 3, art. 44, art. 45
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: