Suveranitatea fiscală naţională versus cooperarea fiscală interstatală

Numărul 9 Anul 2015
Revista Numărul 9 Anul 2015

ABSTRACT

National sovereignty is an attribute of the state, but also a fundamental principle of relations between states underlying cooperation.
Currently, the concept of sovereignty is at the heart of the debate on tax harmonization in the European Union. In the Union, the basic principle is that each state has his fiscal sovereignty, namely the right and exclusive power to establish a system of taxation and apply it on its territory.
However, the Member States have acknowledged that individual national and bilateral measures undertaken alone can only partially solve the problem arrears recovery, so it is vital interstate cooperation.
The development of international movement of persons, capitals, goods and services –although highly beneficial in itself –has increased the possibilities of tax avoidance and evasion. This required requires increasing cooperation among tax authorities, at the same time ensuring adequate protection of the rights of taxpayers.
Creation of the internal market without borders in the European Union has led to mobility and cross-border trade. To keep pace with this development, it was necessary to continuously modernize the legal instruments on mutual assistance and cooperation between tax administrations of Member States.
This work aims to present the fiscal sovereignty versus tax cooperation between states under various legal instruments, in the European Union by directives, and internationally, through bilateral and multilateral tax conventions.

Keywords:

fiscal sovereignty, Member States, interstate tax cooperation, mutual assistance

REZUMAT

Suveranitatea naţională este un atribut al statului, dar şi un principiu fundamental al relaţiilor dintre state care stă la baza cooperării.
În prezent, conceptul de suveranitate se găseşte în centrul dezbaterii privind armonizarea fiscală în cadrul Uniunii Europene. În Uniune, principiul de bază este că fiecare stat are suveranitatea sa fiscală, adică dreptul şi competenţa exclusivă de a stabili un sistem de impozitare şi de a-l aplica pe teritoriul său.
Cu toate acestea, statele membre au recunoscut faptul că măsurile naţionale şi bilaterale întreprinse singure, pot rezolva doar parţial problema de recuperare a arieratelor, deci este vitală cooperarea interstatală.
Dezvoltarea circulaţiei internaţionale a persoanelor, capitalurilor, bunurilor şi serviciilor, deşi foarte benefică în sine, a sporit posibilităţile de evitare a plăţii impozitelor şi de evaziune fiscală. Acest lucru a impus creşterea cooperării între autorităţile fiscale, asigurând în acelaşi timp protecţia adecvată a drepturilor contribuabililor.
Crearea pieţei interne fără frontiere în cadrul Uniunii Europene a dus la mobilitatea persoanelor şi la creşterea schimburilor comerciale transfrontaliere. Pentru a ţine pasul cu această evoluţie, a fost necesară modernizarea în mod continuu a instrumentelor juridice de asistenţă reciprocă şi de cooperare între administraţiile fiscale ale statelor membre.
Acest articol îşi propune să prezinte suveranitatea fiscală versus cooperarea fiscală între state în temeiul a diferite instrumente juridice, în cadrul Uniunii Europene, prin directive, şi la nivel internaţional, prin convenții fiscale bilaterale şi multilaterale.

Legislaţie relevantă: Noul C. pr. fisc., Titlul X
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România