Strategii de armonizare a legislațiilor europene în materie de insolvență

Numărul 1 Anul 2015
Revista Numărul 1 Anul 2015

ABSTRACT

The harmonization of the European insolvency laws aims to remove the existing discrepancies between them, which may hamper the establishment of an efficient Unique Market. The revision of Regulation no. 1346/2000 on insolvency proceedings created the premise for a smooth coordination of insolvency proceedings with cross-border implications, but this process must be sustained by adopting certain complementary methods, in order to harmonize the substantive laws of the Member States. To this end, several legislative policy options were evaluated, including: the uniformization of national regulations, after a unique format, established through a Regulation; the alignment of national regulations to certain minimum standards, imposed through a directive; the assimilation of some models of regulation, traced through a recommendation. From the comparison of these methods it appears that uniformization would be the most effective strategy, in terms of achieving the harmonization’ ideals, but, in relation to the current political and economic context, the most feasible solution seems to be the gradual assimilation of some regulatory principles, formulated through a recommendation addressed by the European Commission.

Keywords:

insolvency law, disparities, harmonization, minimum standards.

REZUMAT

Armonizarea legislațiilor europene în materie de insolvență urmărește înlăturarea discrepanțelor existente între acestea, care ar putea împiedica instituirea unei Piețe Unice eficiente. Revizuirea Regulamentului nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență a creat premiza unei bune coordonări a procedurilor de insolvență cu implicații transfrontaliere, însă demersul trebuie susținut prin adoptarea unor metode complementare, prin care se realizeze armonizarea legislațiilor materiale ale Statelor Membre. În acest scop, au fost evaluate mai multe opțiuni de politică legislativă, între care: uniformizarea reglementărilor naționale după un format unic, stabilit prin intermediul unui regulament; alinierea reglementărilor naționale la anumite standarde minime impuse prin intermediul unei directive; asimilarea unor modele de legiferare, trasate prin intermediul unei recomandări.
Din compararea acestor metode reiese că uniformizarea ar fi strategia cea mai eficientă, sub aspectul atingerii idealurilor armonizării însă, în raport cu contextul politic și economic actual, soluția cea mai fezabilă o reprezintă asimilarea treptată a unor principii de reglementare, formulate prin intermediul unei recomandări din partea Comisiei Europene.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 1346/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: