Stabilirea răspunderii pentru implicarea într-o înţelegere anticoncurenţială în sarcina unei întreprinderi care nu este activă pe piaţa afectată

Numărul 4 Anul 2020
Autor Mihai PĂUN
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The present study takes into account the recent case law of EU courts and the practice of the Commission and of the Romanian Competition Council with regards to the concepts of party to the agreement and „facilitator” of the agreement, by puting forward arguments in the sense that for the responsability of an undertaking for its involvement in an anticompetitive agreement to be established it is not neccessary for the said undertaking to be active on the relevant market affected by the agreement.

Keywords:

party to the agreement, facilitator of the agreement, undertaking that is not active on the affected market

REZUMAT

Prezentul studiu are în vedere evoluţia recentă a jurisprudenţei instanţelor UE și a practicii Comisiei și Consiliului Concurenţei în ceea ce privește noţiunile de parte la înţelegere și „facilitator” al înţelegerii, aducând argumente în sensul că pentru stabilirea răspunderii unei întreprinderi pentru implicarea într-o înţelegere anticoncurenţială nu este necesar ca respectiva întreprindere să fie activă pe piaţa relevantă afectată de înţelegere.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 21/1996, art. 5 alin. (1); TFUE, art. 101 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: