Situaţia finanţării societăţilor aflate în dificultate

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

Through this article, the author aim to highlight the impact of a new european legislation, the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions, and the consequences on the romanian provisions regarding supplier credit. The debate on this subject is delicate because, according to a Study of the Romanian National Bank, in Romania, the supplier credit is very common for financing the companies.
We will analyze, as well, the protection of this credit when is provided by a supplier in the case of a restructuring or an insolvency procedure.

Keywords:

late payment, supplier credit, restructuring, financing protection.

REZUMAT

Prin acest articol autorul dorește să evidenţieze impactul unei noi legislaţii europene, Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, și consecinţele asupra legislaţiei naţionale privind creditul furnizor. O astfel de dezbatere este delicată având în vedere că, potrivit unui studiu al Băncii Naţionale a României, în România, creditul furnizor este foarte comun pentru finanţarea companiilor. De asemenea, vom analiza și protecţia oferită unui astfel de credit când este acordat de furnizor în cazul unei proceduri de restructurare sau insolvenţă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, Directiva (UE) 2019/1023
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: