Situaţia creditorilor garantaţi cu ipotecă asupra conturilor bancare în concursul cu alţi creditori în procedurile de valorificare a creanţelor

Numărul 5 Anul 2013
Revista Numărul 5 Anul 2013

ABSTRACT

The article investigates legal controversies arisen in practice regarding the status of creditors who benefit from a mortgage on the banking account of the debtor, when in concurrence with other creditors who aim to recover their receivables from the same person. With a special view at forced execution and insolvency procedures, the authors provide an analysis of the different approaches used by bank-account mortgagees in order to justify their prior satisfaction of debt, in advance of any undertaking of court bailiffs or official receivers. Such approach is critiqued in what regards the matter of forced execution, where the authors suggest a different perspective on the application of mortgage priviledges than the one currently envisaged in practice.

Keywords:

guaranteed creditors, bank account mortgage, forced execution procedure, insolvency procedure, compensation

REZUMAT

Articolul analizează unele controverse legale apărute în practică cu privire la situaţia creditorilor garantaţi cu ipotecă asupra conturilor bancare, atunci când aceştia vin în concurs cu alţi creditori în cadrul unei proceduri de valorificare a creanţelor. Concentrându-se asupra procedurii de executare silită, respectiv a insolvenţei, autorii evaluează abordările preferate uneori în practică de instituţiile bancare care deţin o ipotecă mobiliară asupra contului debitorului, anume cele prin care banca argumentează posibilitatea sa de a îşi îndestula creanţa prioritar oricărui demers al executorului judecătoresc ori al administratorului judiciar.
O asemenea abordare este criticată în materia executării silite, unde studiul sugerează o altă perspectivă asupra privilegiilor pe care le oferă statutul de creditor garantat faţă de cea pretinsă în practică.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: