Sensurile noțiunii de întreprindere

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

The concept of „undertaking” is used in several branches of law, but in each of these branches of law the notion of „enterprise” has a different meaning. This paper aims to summarize the definitions and characteristic features of the „enterprise” in the meaning of civil law, competition law and fiscal law, and to present the relevance of these definitions to the respective branches of law.

Keywords:

undertaking, competition law, economic activity, exceptions, tax law

REZUMAT

Conceptul de „întreprindere” este utilizat în mai multe ramuri de drept, însă în fiecare dintre aceste ramuri de drept noțiunea de „întreprindere” are un înțeles diferit. Prezenta lucrare își propune să prezinte pe scurt definițiile și elementele caracteristice ale „întreprinderii” în înțelesul dreptului civil, al dreptului concurenței și al dreptului fiscal, precum și să prezinte relevanța acestor definiții pentru respectivele ramuri de drept.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 3; Legea nr. 41/2011, art. 8; O.U.G. nr. 44/2008, art. 2; Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, art. 101, art. 102, art. 107
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: