Scutirea practicienilor în insolvenţă (administrator/lichidator judiciar) de la plata taxelor sau tarifelor pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Numărul 5 Anul 2015
Revista Numărul 5 Anul 2015

ABSTRACT

The National Agency for Cadastre and Land Registration (ANCPI), through its territorial offices and agencies, has the legal obligation to offer its services free of charge to insolvent companies, according to the specific legal regulations in force which are indicated in this study. The main arguments are based on the speciality rules, the chronologic principle of adopting legal acts, as well as the principle of hierarchy and legal force of judicial acts. Demanding that insolvent companies pay taxes to ANCPI brings direct prejudice to the the patrimony of the debtor and, implicitly, to its creditors.

Keywords:

insolvency, tax, services, ANCPI, cadastre and land registration

REZUMAT

A.N.C.P.I., prin Oficiile şi Birourile sale teritoriale, îi incumbă obligaţia legală de a furniza, în mod gratuit, serviciile sale societăţilor în insolvenţă, conform normelor legale exprese în vigoare indicate în prezentul studiu. Principalele argumente sunt principiul specialităţii normelor legale, principiul cronologic al adoptării actelor normative şi principiul ierarhiei şi forţei juridice a actelor normative. Solicitarea achitării taxelor de către societățile în insolvență către A.N.C.P.I. prejudiciază, în mod direct, averea debitoarei şi implicit pe creditorii acesteia.

Legislaţie relevantă:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, art. 761; Legea nr. 85/2014, art. 96

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: