Scurte consideraţii asupra reprezentării convenţionale a persoanelor juridice în procesul civil

Numărul 3 Anul 2015
Autor Roxana DAN
Revista Numărul 3 Anul 2015

ABSTRACT

The perspective brought by the new regulation on the institution of conventional representation of legal entities in civil proceedings is completely different, in line with the regulations found in other European countries. Despite a radical change of perspective, the judicial practice remained tributary to the jurisprudence developed under the old regulation, allowing legal entities to be represented by non – lawyer representatives, other legal entitities or employees that do not have the capacity of legal advisors, thus depriving of importance the change intended by the legislator.

Keywords:

conventional representation, legal entities, lawyer, legal advisors, jurisprundence

REZUMAT

Perspectiva adusă de noua reglementare asupra instituţiei reprezentării convenţionale a persoanelor juridice în procesul civil este una cu totul diferită, în concordanţa cu reglementările regăsite la nivelul altor state europene. În ciuda unei schimbări radicale de optică, practica judiciară a rămas tributară jurisprudenţei dezvoltate sub vechea reglementare, permiţând persoanelor juridice să fie reprezentate convenţional de mandatari neavocaţi, persoane juridice sau alţi angajaţi ai acesteia care nu au calitate de consilier juridic, lipsind astfel de importanţă schimbarea dorită de legiuitor.

Legislaţie relevantă:

noul Cod de procedură civilă, art. 81, art. 84, art. 85, art. 200

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: