Scurte consideraţii asupra prevederilor art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Numărul 10 Anul 2013
Revista Numărul 10 Anul 2013

ABSTRACT

The scope of this analysis is to evaluate the possibility for an economic agent to be nomineed as subcontractor declared by several bidders within the same public procurement contract award procedure, in light of the provisions of Article 46 of G.E.O. No. 34/2006.

Keywords:

economic agent, subcontractor, public procurement, G.E.O. No. 34/2006

REZUMAT

Prezenta analiză urmăreşte evaluarea posibilităţii unui operator economic de a fi nominalizat ca subcontractant declarat de către mai mulţi ofertanţi în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, în lumina dispoziţiilor art. 46 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Legislaţie relevantă: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, art. 45, art. 46
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: