Scrisoarea de așteptări, guvernarea corporatistă și statul-acționar

Numărul 6 Anul 2016
Revista Numărul 6 Anul 2016

ABSTRACT

Amendments brought to G.E.O. 109/2011 by Law 111/2016 upgrade Romanian company law from corporate governance principles perspective. State as shareholder switch its position in respect to SOE (state owned entreprises) by no further inactively awaiting outcomes, but attending to setup of general goals and of their mission, related to the expected contribution for the achievement of the governance programme. Amendments are substantial and outline an improved SOE corporate governance mechanism, generating expectations not only among candidates to the director function, or among SOE, but especially from the State as shareholder, from public tutelary authorities and their internal corporate governance structures.

Keywords:

shareholders’ letter to management, corporate governance; state-owned entreprises, State-shareholder

REZUMAT

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 prin Legea nr. 111/2016 aduce dreptul societar român la un nivel superior din perspectiva principiilor de guvernare corporatistă. Statul-acţionar îşi schimbă poziţia faţă de întreprinderile publice, de la care nu mai aşteaptă pasiv rezultate, ci le indică activ obiectivele generale şi misiunea de îndeplinit, în raport cu contribuţia aşteptată la implementarea programului său de guvernare. Modificările sunt de substanță și conturează un mecanism de guvernare corporatistă al întreprinderilor publice, mult îmbunătățit, generator de așteptări nu numai în rândul candidaților la funcțiile de administrator, sau în cel al întreprinderilor publice, cât în special la nivelul statuluiacționar, al autorităților tutelare și al structurilor interne de guvernanță corporativă din cadrul acestora.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 111/2016; Legea nr. 31/1990, art. 70, art. 142, art. 1431, art. 1531; O.U.G. nr. 109/2011, art. 2, art. 3, art. 4, art. 29, art. 30, art. 54, art. 55, art. 56

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: