Sarcinile de investigare ale notarului public în procedurile notariale

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

In the concern to define the acquittal behavior of the public notary – a provider of legal advice – the author insists on the prior obligation of investigation that the notary must fulfill before providing the required service; the rule is deduced from the general concept of legal guarantee that he (the notary) must offer; the rule is adapted accordingly to the procedures for authentication of sales and real estate mortgages; the task of verifying the ownership of the one who transmits or constitutes the right is essential in order to be able to provide legal guarantees to the acquirer; the limits of this investigation are also outlined.

Keywords:

status of public notary, notarial legal guarantee, legal efficiency of civil acts, economic efficiency of real estate guarantee

REZUMAT

În preocuparea de a defini comportamentul absolvitor de răspundere al notarului public – un prestator de servicii de consultanţă juridică – autorul insistă asupra obligaţiei prealabile de investigare ce trebuie să o îndeplinească notarul înainte de a presta serviciul cerut; regula este dedusă din conceptul general de garanţie juridică ce el (notarul) trebuie să o ofere; regula este adaptată corespunzător procedurilor de autentificare a vânzărilor și ipotecilor imobiliare; este analizată sarcina de verificare a titularităţii celui ce transmite ori constituie dreptul; este esenţială pentru a putea oferi garanţiile juridice pentru dobânditor; sunt conturate limitele acestei investigaţii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 36/1995
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România