Sancţionarea abuzului de piaţă – dualitate contravenţional penală sau exclusivitate a normei penale/contravenţionale?

Numărul 6 Anul 2013
Revista Numărul 6 Anul 2013

ABSTRACT

In the present study, the author analyses the matter of the market abuse sanctioning policy in Europe and especially in Romania. The study starts with a short presentation of the sanctioning policy in the Member States. At this level, two main approaches can be identified: (i) the „both” approach. In this approach, market abuse can give rise both to administrative and criminal sanctions and (ii) the “either or” approach. In this approach, national legislation provides for both administrative and criminal sanctions concerning cases of market abuse but, at least in practice, it is either criminal sanctions or administrative sanctions that are applied, not both of them. Both systems have their own imperfections. The first one raises the problem of conformity with the ne bis in idem principle and the second one with the principle of legality.
In the second part of the study the author analyses the national policy in fighting market abuse. The author reaches the conclusions that the national policy lacks clarity, given the contradiction that exists between the normative text and the manner in which the national competent authorites have chosen to interpret and apply these legal norms. That is why, the author considers necessary and pleads for a reconfiguration of the national sanctioning system of market abuse with major care for the principles that could be endangered by a dual or unclear policy: ne bis in idem respectively, the principle of legality.

Keywords:

market abuse, Market Abuse Directive, dual sanctioning, ne bis in idem, principle of legality.

REZUMAT

În prezentul studiu, autorul analizează materia sancţionării abuzului de piaţă în Europa şi în special în România. Studiul începe cu o scurtă prezentare a politicii de sancţionare în Statele Membre. La acest nivel, două abordări pot fi identificate: (i) abordarea „ambelor”– potrivit acestei abordări abuzul de piaţă poate da naştere la sancţiuni administrative şi penale şi (ii) abordarea „ori” – potrivit acestei abordări legislaţia naţională prevede atât sancţiuni administrative, cât şi penale pentru abuzul de piaţă, dar, cel puţin în practică se aplică ori sancţiunea penală ori sancţiunea administrativă, niciodată amândouă. Ambele sisteme au imperfecţiunile lor. Primul ridică problema conformităţii cu principiul ne bis in idem, iar cel de-al doilea cu principiul legalităţii.
În cea de-a doua parte a studiului, autorul analizează politica naţională de combatere a abuzului de piaţă. Concluzia este că legislaţia naţională este neclară, având în vedere contradicţia care există între normele legale şi modalitatea în care autorităţile competente au înţeles să interpreteze şi să aplice aceste norme legale. De aceea autorul consideră necesar şi pledează pentru o reconfigurare a sistemului naţional de sancţionare a abuzului de piaţă, cu o grijă deosebită faşă de principiile care ar putea fi lezate de o politică duală şi neclară: principiul ne bis in idem respectiv principiul legalităţii.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: