Rolul judecătorului în procesul civil în realizarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare

Numărul 1 Anul 2015
Revista Numărul 1 Anul 2015

ABSTRACT

The two principles, of contradictory and of the defence rights established in articles 13 and 14 of CPC (Civil Procedure Code) are closely connected; the principle of contradictory being a guarantee of the defence rights; which is why we choose to treat them together, of course, related to the theme of the work, approaching them from the perspective of the judge’s role in achieving them, a role manifested in different stages of civil process.
In the following, we try to clarify what are the rights and the obligations of the parties based on the two principles; what are the judge’s competences concerning them; what is the judge’s discretion regarding measures to be taken, the criteria on which he must consider them and to what extent his discretion may be subject to judicial review.
Also, we will discuss other principles, such as that of orality, the continuity of the court and the judge’s role in trying to reconcile the parties.

Keywords:

principle of contradictory, principle of the defence rights, judge’s competences, judge’s discretion, judicial review

REZUMAT

Cele două principii, al contradictorialității și al dreptului la apărare, consacrate prin dispozițiile art. 13 și 14 C. pr. civ., se află într-o strânsă legătură, principiul contradictorialității fiind o garanție a dreptului la apărare, motiv pentru care am ales să le tratăm împreună, desigur, raportat la tema lucrării, abordându-le din perspectiva rolului judecătorului în realizarea lor, rol manifestat în diverse etape ale procesului civil.
În cele ce urmează, vom încerca să elucidăm care sunt drepturile și obligațiile părților raportat la cele două principii, care sunt atribuțiile judecătorului referitoare la acestea, care este puterea de apreciere a judecătorului în ceea ce privește luarea unor măsuri, criteriile pe care acesta trebuie să le aibă în vedere și în ce măsură puterea sa de apreciere poate fi supusă controlului judiciar.
Incidental, vom aduce în discuție și alte principii, cum ar fi cel al oralității, al continuității completului de judecată și al rolului judecătorului în încercarea de împăcare a părților.

Legislaţie relevantă: noul Cod de procedură civilă, art. 14
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România