Rolul judecătorului în aflarea adevărului în procesul civil și cel penal

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The role of the judge is currently viewed with a certain degree of skepticism by society in general, especially due to the procrastination of judicial disputes brought to trial, but few litigants are aware of the judge’s work behind the scene.
This is precisely the reason why we have chosen to treat in three distinct levels what characterizes the role of a judge in a pending trial, choosing to treat both from a doctrinal and jurisprudential perspective certain circumscriptions of the civil procedure, as well as the criminal procedure, ending this narrative discourse with some psychological considerations, a level which, although left last, is in an undeniable interaction with the activity of a judge as a whole, regardless of the specialty followed from a professional point of view.

Keywords:

judge, magistrate, truth, process, judicial truth, civil judge, criminal judge, circumstances, psychological aspects.

REZUMAT

Rolul judecătorului este privit actualmente cu un anumit grad de scepticism de societate în genere, mai ales din cauza tergiversării diferendelor judiciare deduse judecăţii, însă puţini justiţiabili sunt conștienţi de munca judecătorului „în spatele scenei”. Tocmai acesta este motivul pentru care am ales să tratăm pe parcursul a trei paliere distincte ceea ce caracterizează rolul unui judecător într-un proces pendent, alegând să tratăm atât din perspectivă doctrinară, cât și jurisprudenţială anumite aspecte circumscrise atât procedurii civile, cât și celei penale, încheind acest discurs narativ cu câteva consideraţii de ordin psihologic, palier care, deși lăsat ultim, se află într-o interacţiune de necontestat cu privire la activitatea unui judecător indiferent de specialitatea urmată din punct de vedere profesional.

Legislaţie relevantă:

C. pr. civ., art. 22; C. pr. pen., art. 4; Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, Principiile de la Bangalore

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: