Ridicarea suspendării acțiunilor judiciare și extrajudiciare ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The present study presents issues regarding the request for lifting the suspension of judicial, extrajudicial or enforceable actions for the realisation of the creditor’s claim over the debtor’s assets as provided by art. 75 par. 1 of the Law no. 85/2014 on pre-insolvency and insolvency procedures which creditors that have a preferential claim may have in favour, exception of the principle of suspension of the creditor’s powers to asset and enforce their rights after the commencement of the insolvency proceedings.
In order to overcome the suspensive effect that occurs ope legis, the syndic judge must be presented with an express request in the insolvency file of the debtor to remove the suspension of judicial, extrajudicial or enforcement actions and immediate capitalisation of the guaranteed asset of the insolvent debtor.

Keywords:

insolvency, insolvent debtor, guaranteed creditor, official receiver, syndic judge, procedure, art. 75 of Law no. 85/2006, art. 78 of Law no. 85/2014

REZUMAT

Prezentul studiu prezintă aspecte cu privire la cererea de ridicare a suspendării acțiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului prevăzută la art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pe care o pot formula creditorii deţinând creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă, excepție de la principiul suspendării executărilor silite și a realizărilor de creanțe de la data deschiderii procedurii insolvenței.
Pentru a se înlătura efectul suspensiv care se produce ope legis, trebuie solicitat judecătorului-sindic printr-o cerere expresă în dosarul de insolvență al debitorului de ridicare a suspendării acțiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită și valorificarea imediată a bunului supus garanției aparținând debitorului insolvent.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 3, art. 5, art. 57, art. 61, art. 63, art. 75, art. 78, art. 103, art. 140, art. 154-158, art. 159; Codul civil, art. 1609‑1614, art 2328, art 2347, art 2393, art 2465; Legea nr. 71/2011, art. 172; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/201, art. 14; Legea nr. 58/1953, art. 52; Legea nr. 266/2008, art. 6, art. 10, art. 22
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: