Reprezintă mecanismele instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 un remediu efectiv al supraîndatorării consumatorului român de credite?

Numărul 5 Anul 2016
Revista Numărul 5 Anul 2016

ABSTRACT

The study analyzes the recent legal act regarding the consumer protection in relation to professionals, with particular application to the relationship bank – consumer and to the efficiency of the and alternative dispute resolution mechanism between them in terms of its aptitude to be an effective remedy for the consumer credit indebtedness.

Keywords:

over-indebtedness, consumer, professional, bank, credit, alternative dispute resolution, ADR, CADRB

REZUMAT

Studiul analizează recentul act normativ în materia protecției consumatorilor în relația cu profesioniștii, cu aplicare particulară la relația bancă – consumator și la eficiența mecanismului de soluționare alternativă a disputelor dintre aceștia din perspectiva aptitudinii sale de a reprezenta un remediu efectiv al supraîndatorării consumatorului de credite.

Legislaţie relevantă:

Directiva nr. 2009/22/CE; Directiva nr. 2013/11/UE; C. civ., art. 2523; O.G. nr. 21/1992, art. 2; O.G. nr. 38/2015, art. 5, art. 6, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 21

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: