Regulile de la Praga, alternativă la Regulamentul IBA privind administrarea probatoriului în arbitrajul internaţional

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

This article seeks a plea for efficiency tools that are made available to users to streamline arbitration procedures and to inform Romanian users about the existence of the Prague Rules and how they are prepared to respond to the issues addressed in their contents.
A Working Group was set up to establish a set of international rules in accordance to the entire arbitration community for obtaining evidence in international arbitration based on a model of civil law investigation procedure. The Prague Rules were published very early in the form of a project before the Working Group was finalized, which has widened over time as a result of the promotion and interest captured by this project. All these stages have led to the clarification and improvement of the issues discussed and contributed significantly to the attention, popularization and involvement of specialists. Therefore, the radical vision that had started has changed and emphasis was settled in the last drafting period on efficiency issues. That is why they are now called “rules of effective administration of procedures in international arbitration” and the title is no longer focused on the inquisitorial administration of evidence in the civil law system. The official launch of the Prague Rules was scheduled for 14 December 2018 and took place in Prague.

Keywords:

international arbitration, efficiency, taking of evidence, the Prague Rules

REZUMAT

Acest articol se dorește o pledoarie a instrumentelor de eficientizare care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor pentru efi cientizarea procedurilor arbitrale și pentru a informa utilizatorii români de existenţa Regulilor de la Praga și modul cum acestea sunt pregătite să răspundă la problematicile abordate.
A fost creat un Grup de lucru, pentru a stabili un set de norme cât mai internaţional și potrivit întregii comunităţi arbitrale privind obţinerea de probe în cadrul arbitrajului internaţional bazat pe un model de procedură de investigaţie din sistemul de drept civil. Regulile de la Praga au fost publicate în formă de proiect foarte devreme, înainte de a se definitiva Grupul de lucru, care s-a lărgit de-a lungul timpului datorită promovării și interesului captat de acest proiect. Toate aceste etape au condus la lămurirea și îmbunătăţirea aspectelor comentate și contribuie semnificativ la captarea atenţiei, la popularizarea și implicarea specialiștilor.
Prin urmare s-a schimbat viziunea radicală cu care s-a început și s-au accentuat aspectele legate de eficientizare. De aceea acum se numesc „reguli de administrare eficientă a procedurilor în arbitrajul internaţional” și titlul nu se mai focusează pe administrarea probatoriului în sistemul inchizitorial specific dreptului civil. Lansarea oficială a Regulilor de la Praga a fost programată pentru 14 decembrie 2018 și a avut loc la Praga.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: