Regimul juridic aplicabil informaţiilor privilegiate în contextul legislaţiei româneşti privind piaţa de capital

Numărul 5 Anul 2013
Revista Numărul 5 Anul 2013

ABSTRACT

This study aims to examine the current state of national regulations on insider information, as well as their legal status. The highly technical nature of this study compels us to explain and analyze, at the same time, some key concepts for understanding the subject.
Without trying to fully investigate the subject matter, the paper starts with an overview of the American background which created for the first time the need to regulate the way insider information is handled. Moreover, it looks into the solutions which the American society has identified in order to ensure information equality among investors.
Hereinafter, the study presents and analyzes other domain-specific concepts, such as corporate insiders and data room procedure, with a special emphasis on the practical implications they determine. Utter importance was given to the duties to abstain from exploiting or disclosing insider information. At the same time, great emphasis was put on how these duties should be carried out by reference to their actual use and to the use of legal presumptions in such situations. After analyzing the default rule, the investigation deals with the exceptions that allow, within certain parameters, some deviations from the rule according to which the insider information must be disclosed to the public without any delay.
Finally, the study concludes that the competent authorities should try to ensure compliance with the existing standards in order to secure the orderly operation of the market.

Keywords:

insider information, capital market, insiders, market abuse, disclosure, investors, investors’ protection, information equality

REZUMAT

Prezentul studiu urmăreşte să radiografieze stadiul actual al reglementării naţionale cu privire la informaţiile privilegiate şi regimul juridic aplicabil acestora.
Fiind o temă cu un pronunţat caracter tehnic, am considerat de cuviinţă să procedăm, în paralel, la explicitarea şi analiza câtorva concepte esenţiale pentru înţelegerea subiectului.
Fără a îşi propune tratarea exhaustivă a problematicii, lucrarea demarează cu o prezentare a contextului american în care a apărut pentru prima oară necesitatea reglementării modului în care sunt utilizate informaţiile privilegiate, precum şi a remediilor pe care societatea americană le-a identificat în scopul asigurării egalităţii informaţionale a investitorilor.
În continuare, sunt prezentate şi analizate alte concepte specifice domeniului, cum ar fi acela de persoane iniţiate şi procedura data room cu privire specială asupra implicaţiilor la nivel practic pe care acestea le determină. O importanţă deosebită a fost acordată obligaţiilor de a nu exploata, respectiv de a nu divulga informaţiile privilegiate şi a felului în care aceste obligaţii trebuie aplicate prin raportare la utilizarea efectivă a acestora şi la jocul prezumţiilor legale în astfel de situaţii. După tratarea regulii în materie, materialul face prezentarea situaţiilor de excepţie în care legiuitorul permite, între anumite limite, abateri de la regula conform căreia informaţiile privilegiate trebuie comunicate publicului fără întârziere.
Concluzia studiului este aceea că autorităţilor cu atribuţii în domeniu trebuie să asigure respectarea normelor existente pentru a putea garanta, în consecinţă, o funcţionare ordonată a pieţei de capital.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 297/2004

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: