Regimul fiscal al TVA aplicabil transporturilor intracomunitare de bunuri

Numărul 6 Anul 2015
Revista Numărul 6 Anul 2015

ABSTRACT

Simplifying the tax system is one of the most important requirements to decrease the compliance costs and the administrative burdens for businesses small and large alike, as well as to improve collecting rank together with the tax evasion and tax fraud diminution.
The Value Added Tax is one of the most substantial tax categories that contributes to the tax system consolidation at national as well as community scale. This required the necessity of harmonization the national systems on indirect taxation such as these should be not only mutual compatible with, but to comply with the objectives set up by Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which subsequently leaded to adopting the Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. As per its setting up until now, the implementation of the VAT common system lead to the necessity of its simplification and is still a subject for analysis.
The intra-Community transport of goods is a category of services that make the aim to simplify the apply mechanism of VAT system, but also subject of some breakdowns that may cause unwanted effects in the companies activity, as well as in the tax administration development. The purpose of this work is to identify the problems occurring the tax conditions of VAT applying to this kind of services, the effects caused by breakdowns as well as the measures to tackle the negative effects.

Keywords:

VAT, tax system, the Council Directive 2006/112/EC, B2B, intra-Community transport

REZUMAT

Simplificarea sistemului de taxe și impozite este una dintre cele mai importante cerințe în scopul reducerii costurilor de conformare și a sarcinilor administrative pentru afacerile mici și mari deopotrivă, precum și pentru îmbunătățirea gradului de colectare concomitent cu diminuarea evaziunii fiscale.
Taxa pe valoarea adăugată este una dintre cele mai substanțiale categorii de impozite care contribuie la consolidarea sistemului fiscal atât la nivel național cât și la nivel comunitar. Aceasta a impus necesitatea armonizării sistemelor naționale privind taxarea indirectă astfel încât acestea să fie nu numai mutual compatibile dar și să respecte obiectivele stabilite prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU), ceea ce a condus ulterior la adoptarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. De la instituire până în prezent, aplicarea în practică a sistemului comun al TVA a dus la necesitatea simplificării acestuia și continuă să fie un subiect de analiză.
Transporturile intracomunitare de bunuri reprezintă o categorie de servicii care face obiectul simplificării mecanismului de aplicare a TVA, dar și a unor disfuncționalități care pot genera efecte nedorite în activitatea companiilor, precum și în procesul de administrare fiscală. Prezenta lucrare are scopul identificării problemelor care apar în regimul fiscal al TVA aplicabil acestei categorii de servicii, a efectelor provocate de aceste disfuncționalități, precum și a măsurilor de combatere a efectelor negative.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 109/2009
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: