Răspunderea juridică a inteligenţei artificiale în materia comerţului electronic

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

We speak of Artificial Intelligence with reference to the ability of a machine to reproduce typically human intellectual functions. In this particular field, enormous progress has been made in recent years, leading to the creation of more and more human-like-machine. This circumstances is not without legal consequences: how to behave in the event that an action of a machine equipped with Artificial Intelligence leads to the occurrence of a criminal event and causing damage. The issue of liability has been examined in depth at European level on several occasions (among the most recent, we can mention the Artificial Intelligence and Civil Liability), with the aim specific to assess the concrete applicability of the already existing regulatory framework also to artificial intelligence systems and, in particular, of the rules on product safety (Directive 2001/95/EC) and on liability for damage from defective products (Directive 85/374/EEC); both the aforementiond directives have been implemented in the national legal system of UE state members. The conclusion of this study is that the lack of subjectivity and legal capacity of artificial intelligence systems.

Keywords:

artificial Intelligence, civil liability, criminal liability.

REZUMAT

Vorbim de inteligenţă artificială referindu-ne la capacitatea unei mașini de a reproduce funcţii intelectuale tipic umane. În acest domeniu special, s-au înregistrat progrese enorme în ultimii ani, ceea ce a dus la crearea unui aparat tot mai uman.
Această circumstanţă nu este lipsită de consecinţe juridice: cum să ne comportăm în cazul în care o acţiune a unei mașini echipate cu inteligenţă artificială duce la apariţia unui eveniment criminal și care provoacă degradare. Problema răspunderii a fost examinată în profunzime la nivel european în mai multe rânduri (dintre cele mai recente, putem menţiona Inteligenţa artificială și răspunderea civilă), cu scopul specific de a evalua aplicabilitatea concretă a cadrului de reglementare deja existent și la cele artificiale. Sistemele de informaţii și, în special, normele privind siguranţa produselor (Directiva 2001/95/CE) și răspunderea pentru daunele produse de produsele defecte (Directiva 85/374/CEE); ambele directive menţionate anterior au fost puse în aplicare în sistemul juridic naţional al membrilor statului UE.
Concluzionăm în acest studiu asupra lipsei subiectivităţii și a capacităţii juridice a sistemelor de inteligenţă artificială.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 535, art. 1376; Legea nr. 240/2004, art. 7; C. pen., art. 250, art. 251, art. 311, art. 313, art. 314, art. 326
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România