Raporturile esenţiale dintre actorii procedurii

Numărul 10 Anul 2013
Revista Numărul 10 Anul 2013

ABSTRACT

The objectiveness of the insolvency procedures can be ensured primarily through a balanced distribution of roles of the interested parties, without granting a decisive influence to any participant who is not under the obligation to give reasons for its decisions.
The second factor (derived from the first) for the purposes of maintaining the objectivity is the appointment of independent specialists in order to perform the economic analysis and to assume the expert opinions that will be used to justify the major decisions in the procedure.

Keywords:

abuse, debtor, fiscal creditor, secured creditor, syndic-judge, the appointment of the insolvency practitioners

REZUMAT

Obiectivitatea procedurilor de insolvenţă poate fi asigurată în primul rând printr-o distribuire echilibrată a rolurilor tuturor celor interesaţi, fără a se acorda o influenţă decisivă niciunui participant care nu are obligaţia de a-şi motiva hotărârile.
Al doilea factor în sensul păstrării obiectivităţii, derivat din primul, îl reprezintă desemnarea unor persoane total independente (faţă de debitor şi creditor) în analizele de oportunitate şi care să-şi asume opinii de specialitate care să fundamenteze deciziile majore în procedură.

Legislaţie relevantă: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013, art. 50, art. 70, art. 138, art. 139, art. 169
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: