Radierea notării măsurii asigurătorii a sechestrului penal din Cartea Funciară a unui imobil din patrimoniul unei falite

Numărul 5 Anul 2017
Revista Numărul 5 Anul 2017

ABSTRACT

Currently, deregistration from the land registry of the protective measure regarding seizure raises many problems in practice, mainly due to the lack of conformity of the applicable legislation (Law No. 7/1996, Criminal Procedure Code and National Agency for Cadastre and Land Registration Order No. 700/2014).
The legislator does not regulate clearly enough the de jure termination of seizure as a protective measure, the documents related to it and the qualified authorities in this matter. In order to highlight this, the study presents not only a case but also doctrinal considerations, on the assumption of acquittal of the defendant and the excessive steps that must be taken by the owner of the seized real estate in order to deregister a criminal seizure from the land registry.

Keywords:

deregister, seizure, land registry, de jure termination, complaint against OCPI chief registrar’s interlocutory judgement

REZUMAT

În prezent, radierea din Cartea Funciară a măsurii asigurătorii a sechestrului penal suscită numeroase probleme în practică, generate în principal de necorelarea legislației aplicabile (Legea nr. 7/1996, Codul de procedură penală și Ordinul ANCPI nr. 700/2014). Legiuitorul nu reglementează suficient de clar încetarea de drept a măsurii sechestrului penal, respectiv înscrisurile constatatoare aferente acesteia și organele care au competență în acest sens. Ilustrativ, prin studiul de față prezentăm atât o speță, cât și considerații doctrinare, în ipoteza achitării inculpatului și demersurile excesive care se pot impune a fi efectuate de proprietarul imobilului sechestrat, în scopul radierii notării măsurii asigurătorii a sechestrului penal din cartea funciară.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 397; Regulamentului din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 emis de ANCPI, art. 53-62, art. 195; Legea nr. 7/1996, art. 28-32
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România