Provocările profesionale aduse de Directiva privind restructurarea și insolvența

Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The Directive regarding the restructuring and insolvency is intended to set out some business recovery proceedings based on an out-of-court reorganization plan. The business recovery plan represents the core element around which the architecture of any restructuring shall be shaped. The manner in which such a plan is intended to operate at the time the claims satisfaction percentage and modality are submitted to examination, translates in fact in one of its adoption rules, which may be either the relative priority or the absolute priority. Whereas the Member States are given the freedom of choice the Directive regarding the preventive restructuring framework has offered a wide topic of discussion and, at the same time, it has raised a lot of questions. In addition, the Directive encompasses some instruments which are useful in determining the extent to which a secured creditor is capable of recovering its claims. Although it does not, at least directly, set rules in the matter of insolvency, the Directive does provide for the restructuring framework both outside and before the insolvency occurs and thus attempts at preventing it precisely in order to avoid the later need to revert it.

Keywords:

restructuring procedures, distress, out-of-court procedures, reorganization plan, insolvency

REZUMAT

Directiva privind restructurarea și insolvența își propune să reglementeze unele proceduri de salvare a afacerii, pe baza unui plan, în afara instanțelor de judecată.
Planul de salvare a afacerii este elementul fundamental în jurul căruia se clădește arhitectura oricărei restructurări. Modul în care este gândit să funcționeze un astfel de plan, la momentul la care sunt supuse analizei gradul și modul de îndestulare a creanțelor, se materializează, în realitate, într-una dintre regulile sale de adoptare, care poate fi aceea a priorității relative sau absolute. Lăsând libertatea alegerii statelor membre, Directiva privind cadrele de restructurare preventivă a creat un subiect vast de analiză, dar a dat naștere și la multe întrebări. De asemenea, Directiva conține unele instrumente utile în determinarea gradului de încasare a creanțelor de către creditorul garantat. Fără a reglementa în materia insolvenței, cel puțin nu de o manieră directă, Directiva stabilește cadrele de restructurare în afara și anterior insolvenței, încercând să prevină, tocmai pentru a nu fi nevoie ca, ulterior, să remedieze.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 53, art. 103, art. 112, art. 139
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: