Protecția drepturilor
consumatorului european

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The single market offers European consumers direct and indirect benefits, rights and opportunities, various options and competitive prices, under quality and competitive conditions, safety for products and services circulating within the European Union.
Consumer protection policy is now an integral part of the Union’s strategic objective of improving the quality of life for all its citizens. In addition to the direct actions aimed at protecting their rights, the European Union ensures that consumers’ interests are included and legally protected in its framework legislation, circumscribed by the relevant socio-economic fields.

Keywords:

consumer, protection of rights, European policy, legislation

REZUMAT

Piața unică oferă consumatorilor europeni avantaje directe și indirecte, drepturi și oportunități, opțiuni diverse și prețuri competitive, în condiții de calitate și de siguranță pentru produsele și serviciile care circulă în cadrul Uniunii Europene.
Politica de protecție a consumatorilor constituie, în prezent, o parte integrantă a obiectivului strategic al Uniunii de ameliorare a calității vieții pentru toți cetățenii săi. În afară de acțiunile directe destinate protejării drepturilor acestora, Uniunea Europeană se asigură că interesele consumatorilor sunt incluse și protejate juridic în legislația sa cadru, circumscrisă domeniile social economice relevante.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 254/2014
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: