Protecţia drepturilor utilizatorilor finali în încheierea la distanţă a contractului de furnizare a serviciilor de telefonie mobilă (II)

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

Through this article, the authors aim to highlight the importance of the rights of end users in the remote conclusion of a contract for the provision of mobile telephony services, in the context in which this way of concluding such a contract involves the exclusive use of one or more many means of remote communication, without the conclusion of the contract requiring the simultaneous physical presence of the two contracting parties. If in the first part of this analysis, the authors have presented relevant aspects regarding the rights of consumers [as end-users within the meaning of art. 4 para. (1) point 4 of O.U.G. no. 111/2011] resulting from the remote signing and execution of a contract for the provision of mobile telephony services, in this second part of the analysis, the authors wish to highlight issues regarding this kind of remote contract, in which a professional has the quality of end-user.

Keywords:

distance contract, professional, final user, mobile phone services.

REZUMAT

Prin prezentul articol autorii își propun să reliefeze importanţa drepturilor utilizatorilor finali în încheierea la distanţă a unui contract de furnizare a serviciilor de telefonie mobilă, în contextul în care această modalitate de încheiere a unui asemenea contract presupune folosirea în mod exclusiv a unuia sau mai multor mijloace de comunicaţie la distanţă, fără ca încheierea contractului să presupună prezenţa fizică în mod simultan a celor două părţi contractante. Dacă în prima parte a acestei analize, autorii au prezentat aspecte relevante cu privire la drepturile consumatorilor [ca utilizatori finali în accepţiunea art. 4 alin. (1) pct. 4 din O.U.G. nr. 111/2011] ce rezultă din semnarea la distanţă și executarea unui contract de furnizare a serviciilor de telefonie mobilă, în această a doua parte a analizei, autorii își propun să evidenţieze chestiuni particulare cu privire la contractul de telefonie încheiat la distanţă, în cadrul căruia un profesionist are calitatea de utilizator final.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: