Protecția creditorilor sociali în procedura de retragere și excluderea asociaților

Numărul 2 Anul 2016
Revista Numărul 2 Anul 2016

ABSTRACT

Withdrawal and expulsion have effects not only over one’s position as a member of a company, by ceasing the membership, but also over the net assets of the issuer of the respective shares, own by the withdrawn or expelled member. These are acquired by the issuer, which either cancel them, either keep them as treasury.
Due to the fact that members’corporate claims are satisfied over the very issuer, the question raised is the protection of the remaining members, and the creditors.
This article analyses the creditors’ protection, commenting the legal methods – a poor law, unfortunately – that ensures such protection.

Keywords:

expulsion, legal capital net assets in surplus, shares, treasury shares, withdrawal

REZUMAT

Retragerea și excluderea nu au efect doar asupra calității de asociat, care încetează în acest fel, ci și asupra activelor nete al societății emitente a titlurilor de participare deținute de asociatul retras sau exclus. Acestea sunt dobândite de emitent care, fie le anulează, cu consecința reducerii capitalului social, fie – în cazul acțiunilor – le poate păstra ca acțiuni proprii. Deoarece, prin dobândirea propriilor titluri de participare, asociații își realizează creanțele societare chiar pe seama emitentului, se ridică problema protecției asociaților rămași și a creditorilor. Articolul prezentat tratează problema protecției creditorilor sociali, comentând metodele prevăzute de lege – o lege șchioapă, din păcate – care asigură respectiva protecție.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 69, art. 1031, art. 104, art. 134, art. 15324, art. 208, art. 271, art. 2721
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: