Procedura sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi scurte consideraţii privind alte mecanisme procedurale menite să asigure o practică judiciară unitară

Numărul 5 Anul 2013
Autor Robert ROŞU
Revista Numărul 5 Anul 2013

ABSTRACT

The author of this article details one of newly-regulated institutions under the New Civil Procedure Code of Romania in the matter of ensuring a unitary case law, namely the motion to rule in principle on certain legal matters, filed to the High Court of Cassation and Justice, by which certain courts of law may request the highest court to issue a preliminary ruling on a newly-emerged legal issue that was referred to them. Other procedural means to ensure a unitary case law, laid down in the New Civil Procedure Code, shall also be taken into account, along with other enactments. The causes and the implications of the non-unitary case law shall be examined, as well.

Keywords:

non-unitary case law, preliminary ruling, final appeal in the interest of law, settlement of legal matters

REZUMAT

Autorul articolului analizează pe larg una dintre instituţiile noi reglementate de către noul Cod de procedură civilă român, în materia asigurării unei practici judiciare unitare, respectiv reglementarea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care anumite instanţe judecătoreşti pot cere instanţei supreme să se pronunţe de principiu asupra unei probleme de drept cu caracter de noutate, cu care au fost sesizate. Mai mult, sunt avute în vedere şi ale mijloace procedurale menite să asigure o practică judiciară unitară, cuprinse în noul Cod de procedură civilă, sau alte acte normative. Sunt analizate cauzele şi consecinţele practicii neunitare a instanţelor.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: