Probleme juridice în domeniul vânzărilor de imobile cuprinse în patrimoniul cultural

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

The author emphasizes the importance of the protective regulation for real estate, protection supported by the adoption of Law no. 422/2001 of July 18, 2001, on the protection of the historical monuments, an amended and adapted law.
He also notes some uninspired statements offered by the legislator that are found in the rules of the special law and whose effects are noted by public notaries when performing their professional services, by issuing transferable ownership documents related to such real estate.
The inadequacy of imposing the penalty of absolute nullity for translational civil acts without observing the pre-emption procedures is noted. The model produces only in appearance an additional protective regime for the preemtors and the monument building. In reality, the operation of absolute nullity for violation of the rules and order of preemption produces disadvantages for all concerned, including the preemptors. This, in opposition to the benefits of the general regime of pre-emption established by art. 1731 – 1733 of the Civil Code.
Separately, the negative effects – economic, legal and social – of this uninspired radical regulation are highlighted.

 

Keywords:

real estate, archaeological heritage, right of preemption, absolute nullity,
pure protestative condition, resolution.

REZUMAT

Autorul subliniază importanţa reglementării protective pentru patrimoniul imobiliar, protecţie susţinută prin adoptarea Legii nr. 42 2/2001 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, lege modifi cată, adaptată.
De asemenea, remarcă unele enunţuri neinspirate oferite de legiuitor ce se găsesc în normele legii speciale și ale căror efecte le constată notarii publici când împlinesc prestaţiile profesionale, prin emiterea actelor translative de proprietate legate de asemenea imobile.

Se observă inadecvarea impunerii sancţiunii nulităţii absolute pentru actele civile translative fără respectarea procedurilor preemţiunii. Modelul produce numai în aparenţă un regim protectiv suplimentar pentru preemtori și imobilul monument.
În realitate, operarea nulităţii absolute pentru încălcarea regulilor și ordinii preemţiunii produce dezavantaje tuturor celor interesaţi, inclusiv pentru preemtori.
Aceasta, în opoziţie cu beneficiile regimului general al preemţiunii instituit prin art. 1731-1733 din Codul civil.
Separat, se sublin iază efectele negative – economice, juridice și sociale – ale acestei reglementări radicale neinspirate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 422/2001; C. civ., art. 1731-1733
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România