Probleme de guvernanţă corporativă în distribuirea profitului societăţilor prin răscumpărarea de acţiuni

Numărul 1 Anul 2014
Revista Numărul 1 Anul 2014

ABSTRACT

In a comparative approach the paper deals with share repurchase as a manner of profit distribution and corporate governance dilemmas raised when a company elects this method for profit distribuiton. In case of American companies, share repurchases are a common practice, but it is arguable that it is able to ensure a fair treatment among different categories of shareholders and between shareholders and stakeholders. A fraudulent utilisation of share repurchases it was also taken into consideration in the context of a permisive American capital market legislation. In case of European companies, share repurchases are relatively new operations, but their legal regime is governed by a restrictive perspective promoted in European Union and Member States’ legislations. Share repurchases under Romanian comapany law is used as an exemple. Nevertheless, recent studies seems to indicate a global convergence.

Keywords:

corporate governance; payout policy; dividend policy; share repurchase; capital market; financial crisis

REZUMAT

Într-o perspectivă comparată, lucrarea investighează răscumpărarea de acţiuni ca formă de distribuire a profitului, precum şi problemele de guvernanţă corporativă pe care le ridică alegerea distribuirii profitului în această formă. În cazul societăţilor americane, răscumpărarea de acţiuni realizată în scopul împărţirii profitului este o practică obişnuită, însă pune numeroase probleme de echitate a participării la profit între diferite tipuri de acţionari, respectiv aceştia şi deţinătorii de interese, nefiind exclusă nici utilizarea frauduloasă a operaţiunii, pe fondul unei legislaţii permisive a pieţei de capital. În cazul societăţilor europene, această ipostază a răscumpărării de acţiuni este una inedită, grefată pe un regim juridic restrictiv, atât la nivelul legislaţiei Uniunii Europene, cât şi la nivelul Statelor Membre – este utilizată ca exemplu răscumpărarea de acţiuni în legislaţia din România. Cu toate acestea, studiile recente par să conducă spre convergenţă globală.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: