Primele de capital – o abordare teoretică şi practică

Numărul 5 Anul 2015
Revista Numărul 5 Anul 2015

ABSTRACT

Various categories of capital premiums (issue premiums, merger premiums, etc.) are elements known by those working with companies’ law, either in theory or in practice. However, there is no single approach with respect to the concept, which would take into account all the types of capital premiums. Similarly, with a few exceptions, there is no theoretical study with respect to the various problems recently occurred in practice with respect to capital premiums (especially the possibility of a direct distribution to shareholders). The present article attempts a consolidated approach with respect to the capital premiums, both in what concerns the actual concept and the manner in which capital premiums may be used by the company and its shareholders.

Keywords:

capital premiums, issue premiums, contribution premiums, merger premiums, spin-off premiums, conversion premiums, covering of losses, share capital increase, distribution to shareholders

REZUMAT

Diferite categorii de prime de capital (de emisiune, de fuziune etc.) sunt elemente cunoscute celor preocupaţi, teoretic sau practic, de dreptul societar. Nu există însă o abordare unitară a conceptului, care să ia în considerare toate categoriile de prime de capital. În mod similar, cu puţine excepţii, nu există o tratare din punct de vedere teoretic a diverselor probleme apărute recent în practică cu privire la primele de capital (în special, posibilitatea distribuirii lor directe către acţionari). Prezentul articol încearcă o abordare consolidată a problematicii primelor de capital, atât în ceea ce priveşte conceptul propriu-zis, cât şi în ce priveşte modul în care primele de capital pot fi utilizate de către societate şi acţionari.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990 (Legea societăţilor), Legea nr. 82/1991 (Legea contabilităţii), Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: