Prevenirea și combaterea spălării banilor și procedura de cunoaștere a clientelei bancare

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The study presents the actions of prevention and fighting against money laundering carried out primarily by financial institutions. Money laundering includes those financial operations by which sums of money obtained from crimes are given the appearance of legality of source. The crime of money laundering has an autonomous character compared to the predicate crime, not being conditioned by the pronouncement of a conviction for this crime. An important task of the banks is to know the customers who are transacting, as well as to track their transactions, investigate them and report suspicious ones to the Office for the Prevention and Combating of Money Laundering. The procedure of tracking, investigating and reporting transactions by financial institutions is called „Know You Customer” and is essential to managing the risk of money laundering. Financial institutions must verify the identity of customers and then assess the money laundering or terrorist financing risk of customers. An activity is „suspicious” when it has no apparent commercial or legal purpose. Financial institutions monitor customer transactions by risk category. Banks include money laundering and terrorist financing risks in their overall risk management. The Basel Accords consider the management of the risk of money laundering and terrorist financing a matter of general safety as well as the soundness of banks and the banking system. The measures adopted by financial institutions in the field of preventing and combating money laundering must be proportionate to the risks identified towards certain customers. These measures have a number of costs.

Keywords:

Cash, compliance, financial institution, Know Your Customer (KYC), money laundering, risk management.

REZUMAT

Studiul prezintă acțiunile de prevenire și combatere a spălării banilor realizate în primul rând de către instituțiile de financiare. Spălarea banilor cuprinde acele operațiuni financiare prin care sumelor de bani obținute din infracțiuni li se dă o aparență de legalitate a sursei. Infracțiunea de spălare de bani are un caracter autonom față de infracțiunea predicat, nefiind condiționată de pronunțarea unei soluții de condamnare pentru această infracțiune. O importantă sarcină a băncilor este aceea de a cunoaște clienții care tranzacționează, precum și de a le urmări tranzacțiile, de a le investiga și de a le raporta pe cele suspecte Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Activitatea de urmărire, investigare și raportare a tranzacțiilor de către instituțiile financiare se numește „procedura de cunoaștere a clienților” („Know You Customer”) și este esențială pentru gestionarea riscului de spălare a banilor. Instituțiile financiare trebuie să verifice identitatea clienților și apoi să evalueze riscul de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului al clienților. O activitate este „suspectă” atunci când nu are niciun scop comercial ori scop legal aparent. Instituțiile financiare monitorizează tranzacțiile clienților în funcție de categoria de risc. Băncile includ riscurile de spălare de bani și finanțarea terorismului în managementul general al riscului. Acordurile Basel consideră managementul riscului de spălare de bani și finanțare a terorismului o chestiune care ține de siguranța generală, precum și de soliditatea băncilor și a sistemului bancar. Măsurile adoptate de către instituțiile financiare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor trebuie să fie proporționale cu riscurile identificate față de anumiți clienți. Aceste măsuri au o serie de costuri.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 129/2019, Legea nr. 70/2015
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România