Pieţele fi nanciare – (posibil) domeniu al dreptului transnaţional

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The intellectual project of transnational law covers manifold areas. One of these areas is that of financial markets. Transnational realities invite the financial markets to take into account the mechanism of the transnational law itself. The transnational situations require also the combined use of the international law, the quasi-federal law of the European Union and the national legal systems. The interaction of these legal orders is just the opportunity for the transnational law to be and remain lively. Furthermore, the same interaction allows the quasi-normative realities to enter the stage. The aim of this article is to show that it is not possible anymore to neglect the message spread by Professor Phillip C. Jessup in 1956. The case law(s) Jean-Bernard Lafonta v. Autorité des marchés financiers and Lehman Brothers v. BNY Corporate Trustee are in full line with such message.

Keywords:

financial markets, transnational law, international legal order, national legal orders.

REZUMAT

Proiectul intelectual al dreptului transnaţional include multiple domenii. Unul
dintre acestea este domeniul pieţelor financiare. Realităţile transnaţionale invită pieţele financiare să ţină cont de mecanismul dreptului transnaţional însuși.
De asemenea, realităţile transnaţionale reclamă utilizarea laolaltă a dreptului
internaţional, dreptului quasi-federal al Uniunii Europene și a sistemelor de drept intern. Interacţiunea dintre aceste sisteme normative este doar prilejul pentru ca dreptul transnaţional să fie și să rămână vivace. În plus, aceeași interacţiune permite realităţilor quasi-normative să intre în scenă. Scopul acestui articol este să arate faptul că nu mai este posibil să neglijăm mesajul transmis de profesorul Phillip C. Jessup în 1956. Litigiile Jean-Bernard Lafonta v. Autorité des marchés fi nanciers și Lehman Brothers v. BNY Corporate Trustee sunt în deplin acord cu acest mesaj.

Legislaţie relevantă: Directiva 2003/6/CE; Regulamentul (UE) nr. 596/2014; regimuri quasi-juridice
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: