Piaţa relevantă – câteva explicaţii necesare

Numărul 7 Anul 2012
Revista Numărul 7 Anul 2012

ABSTRACT

This paper is addressed to those interested in and involved in the application of the legal norms regulating competition and it aims to make a brief presentation of a key-concept for the enforcement of the competition law – the relevant market. The presentation is a panorama of all the essential aspects of the concept – those on which the concept is based, composed of and to which the concept is directed – but without any assumption that the presentation covers every aspect. The ”relevant market” term is often used in the competition enforcement but is not always understood and applied well. The relevant market is a legal concept but with a reach economic substance and represents an instrument – to evaluate the market power of the companies – not an end in itself. In spite of a long history and of numerous applications, the relevant market concept is still subject to controversy in the doctrine and in practice. A correct understanding of the functionality, the limits and the virtues of the relevant market concept is hence essential for the correct enforcement of the competition rules by public authorities, companies and legal practitioners.

Keywords:

competition, antitrust, monopoly, undertaking, relevant market, dominant position, market power, Lerner index, two-sided market, substituibility, HHI index, hypothetical monopolist test, SSNIP.

REZUMAT

Acest articol se adresează tuturor celor interesaţi şi implicate în aplicarea normelor juridice în domeniul concurenţei şi îşi propune să realizeze o scurtă prezentare a unui concept-cheie pentru aplicarea dreptului concurenţei – piaţa relevantă. Prezentarea este panoramică, trecând prin toate aspectele esenţiale pe care se bazează, care compun şi către care este îndreptat conceptul de piaţă relevantă, dar fără pretenţia de a prezenta exhaustiv acest concept. Termenul „piaţă relevantă” este frecvent folosit în practica de concurenţă, dar nu este întotdeauna bine înţeles şi bine aplicat. Piaţa relevantă este un concept juridic cu un profund conţinut economic şi reprezintă un instrument – de evaluare a puterii de piaţă a întreprinderilor – nu un scop în sine. Deşi există deja o îndelungată istorie şi un număr considerabil de aplicări, conceptul de piaţă relevantă este încă subiect de controversă în practică şi în doctrină. Înţelegerea corectă a funcţionalităţi, a limitelor şi a virtuţilor conceptului de piaţă relevantă este esenţială pentru aplicarea corectă a regulilor de concurenţă deopotrivă de către autorităţi publice, întreprinderi şi practicieni ai dreptului.

Legislaţie relevantă: Legea concurenţei nr. 21/1996
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: