Parteneriatul public-privat: concept, evoluţie şi reglementare

Numărul 5 Anul 2013
Revista Numărul 5 Anul 2013

ABSTRACT

The present study primarily establishes a meta-textual framework concerning the public-private partnership, emphasizing in a comparative manner the definitions offered by the international doctrine and the relevant public entities.
Moreover, in order to better describe the singular character of this type of collaboration, we shall schematically present its generic features in regard to the different applications that appear in contractual practice. In addition, following an alternative cosmological perspective, a historical-legal excourse will reveal the origins of PPP and its gradual evolution.
However, the positive legislation shall not be neglected, as the study thoroughly describes the previous and present Romanian norms concerning PPP and the way in which they submit to the Community acquis. Finally, analyzing Law 178/2010, the fundamental principles of PPP in the Romanian legal system shall be presented, while emphasizing the points in which these principles are deviant in regard to the European norms and the international doctrine.

Keywords:

public-private partnership, contractual practice, legislation, Community acquis.

REZUMAT

Studiul de față stabilește în primul rând un cadru meta-textual cu privire la parteneriatul public-privat, subliniind într-o manieră comparativă definițiile oferite de doctrina internațională și entitățile publice relevante. Mai mult decât atât, cu scopul de a descrie mai bine caracterul singular al acestui tip de colaborare, vom prezenta schematic caracteristicile sale generice cu privire la diferite aplicații care apar în practică contractuală. În plus, prin abordarea alternativă cosmologică, o incursiune istorico- legală va dezvălui originile de PPP și evoluția sa graduală.
Cu toate acestea, legislația nu va fi neglijată, studiul descriind în detaliu reglementările anterioare și actuale din România privind PPP și modul în care se supun acquis-ului comunitar. În cele din urmă, analizând Legea nr. 178/2010, vor fi prezentate principiile fundamentale ale PPP în sistemul juridic românesc, subliniind punctele în care aceste principii sunt diferite față de normele europene și de doctrina internațională.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: