Originea societăţii ca instituţie clasică a dreptului privat

Numărul 6 Anul 2015

ABSTRACT

This article aims at analyzing the society contract as a classic private law institution in terms of its origin. We notice that the first mention of the society contract origin is recorded within the papyrus “New Gaius ” at the end of the fourth century and early fifth century which indicates the legal arrangement called “antiquum consortium” or “ercto non cito“, forms of family severalty, who would later emerge, exploiting the ingenuity and practicality of Roman society as a consensual agreement.

Keywords:

jus civilae, jus gentium, quiritar property, pretorian property, antiquum consortium, ercto non cito.

REZUMAT

Prezentul articol își propune o analiză a contractului de societate ca instituție clasică a dreptului privat, sub aspectul originii acestuia. Vom observa că prima mențiune privind originea contractului de societate este consemnată în papirusul „Noul Gaius”, de la finele secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea care semnalează construcția juridică numită antiquum consortium sau ercto non cito, forme ale indiviziunii familiale, care aveau să contureze mai târziu, valorificând spiritul inventiv și practic al romanilor, societatea ca și contract consensual.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: