Opinia disidentă în spaţiul juridic românesc

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

This article depicts a brief analysis of the main aspects of dissenting opinions in the Romanian judicial realms. The research focuses on addressing the dissenting opinion’s definition, the forms under which it can be identified in the national legislation, the causes that generate it, for and against arguments and last but not least, the means for expressing it.

Keywords:

judge, dissenting opinion, independence.

REZUMAT

Prezenta lucrare vizează o scurtă trecere în revistă a principalelor aspecte ale opiniei disidente în spaţiul juridic românesc, pornind de la definiţia acesteia, continuând cu formele sub care se regăsește în legislaţia naţională, cauzele care sunt de natură să o genereze, argumentele pro și contra ei, încheind cu modul în care aceasta este exprimată atunci când este necesar.

Legislaţie relevantă:

C. pr. civ., art. 398, art. 399, art. 401, art. 426; C. pr. pen., art. 394; Legea nr. 47/1992, art. 59; Legea nr. 304/2022, art. 19

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: