O școală de drept comercial
transnaţional

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

Cross-border business needs conceptualization. One of the Schools of Transnational Commercial Law that responded to this need constitutes the object of this academic analysis. The international harmonization of commercial law is closely related to the ideas spread by the school under discussion. International instruments of harmonization are plural and diverse in nature, as are the academic approaches to these instruments. This article fully attests to the latter aspect.
Keywords:

transnational commercial law, harmonization, instruments of harmonization.

REZUMAT

Activitatea comercială trans-frontalieră are nevoie de conceptualizare. Una dintre Școlile de drept comercial transnaţional care au răspuns acestei necesităţi constituie obiectul prezentei analize doctrinare. Armonizarea internaţională a dreptului comercial este strâns legată de ideile răspândite de școala în discuţie. Instrumentele internaţionale de armonizare sunt plurale și diverse ca natură, cum sunt și abordările doctrinare ale acestor instrumente. Prezentul articol atestă pe deplin acest din urmă aspect.

Legislaţie relevantă: Legea-Model UNICITRAL privind arbitrajul comercial internaţional (1985, cu modificările adoptate în 2006), Convenţia de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (1980)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: