O întreprindere nu se poate prevala de opinia juridică a unui avocat sau de decizia unei autorități naționale de concurență pentru a justifica o încălcare a dispozițiilor dreptului european al concurenței

Numărul 12 Anul 2013
Revista Numărul 12 Anul 2013

ABSTRACT

In Case C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. and Others, in a judgment issued on 18 June 2013, the Court of Justice of the European Union (CJEU) considered that a company that infringed EU competition rules cannot be exempt from the application of a fine in spite of claims that it relied on legal advice given by a lawyer with regard to the compatibility of its behaviour with national competition rules. In the same ruling, the CJEU equally held that relying on a decision of a national competition authority (NCA) does not protect a company from being fined for breach of EU competition law.

Keywords:

agreements, decisions, concerted practices, Article 101 TFEU, Regulation (EC) No 1/2003, intention, negligence, legal advice, decision of a national competition authority, European Union competition law.

REZUMAT

În cauza C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt c. Schenker & Co. și alții, prin hotărârea pronunțată la 18 iunie 2012, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că o întreprindere care încalcă normele dreptului concurenței nu poate fi scutită de impunerea unei amenzi în ciuda afirmațiilor acesteia potrivit cărora ar fi acționat în conformitate cu sfatul juridic obținut de la un avocat. În aceeași hotărâre, Curtea a considerat de asemenea că faptul de a fi acționat conform unei decizii a unei autorități naționale de concurență nu constituie o garanție că o întreprindere nu va putea fi amendată pentru încălcarea normelor de drept european al concurenței.

Legislaţie relevantă:

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, art. 101, Regulamentul (CE) nr. 1/2003, art. 23

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: