O analiză a conformităţii legii române a insolvenţei personale cu recomandările Comisiei europene sub aspectul reglementării eliberării de datorii a debitorului

Numărul 7 Anul 2015
Revista Numărul 7 Anul 2015

ABSTRACT

The European Commission has issued a series of recommendations on insolvency, outlining the guidelines that Member States should follow in their national legislation. In terms of individuals, the recommendations refers mainly to the harmonization of the debts discharge period, which should not exceed 3 years.
By providing the benefit of debts discharge, the debtors are granted with a fresh start. Recently, Romania has adopted an insolvency law for natural persons, which recognizes the benefit of debt relief for the honest debtors. The manner in which Romanian legislator set up this mechanism is susceptible to certain critics, including the length of the period after which debts can be erased and the rather difficult conditions for access to debt discharge.

Keywords:

discharge of debts, personal insolvency, rehabilitation, debt payment plan, liquidation procedure

REZUMAT

Comisia europeană a emis o serie de recomandări în materia insolvenţei prin care trasează liniile directoare pe care statele membre ar trebui să le urmeze în legislaţia naţională. În privinţa persoanelor fizice, recomandările se referă în principal la uniformizarea perioadei pentru descărcarea de datorii, care ar trebui să fie de cel mult 3 ani. Prin acordarea debitorilor a beneficiului descărcării de datorii, li se asigură şansa unui nou început. De curând, s-a adoptat şi în România o lege privind insolvenţa persoanei fizice, care recunoaşte posibilitatea iertării de datorii a debitorilor de bună-credinţă. Modalitatea în care legiuitorul român a înţeles să configureze acest mecanism este susceptibil de unele critici, între care durata prea mare după care datoriile debitorului vor putea fi şterse şi condiţiile destul de dificile în care poate fi obţinută descărcarea de datorii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 151/2015
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: