Noutăţi privind răspunderea antreprenorului potrivit Codului civil (II)

Numărul 2 Anul 2013
Revista Numărul 2 Anul 2013

ABSTRACT

This article represents the second part of a study aimed to provide an overview over the services and construction contractors’ liability under the Romanian Civil code. In this second part, the authors focused to the special provisions from the Romanian Civil code, applicable to construction contracts and also provided brief considerations with regard to the termination of the contractor agreements. Where the case, the special legislation has been considered.

Keywords:

designer, architect, engineer, design errors, acceptance of works, defects, termination of the contract.

REZUMAT

Acest articol reprezintă a doua parte a unui studiu având ca scop să ofere o privire de ansamblu asupra răspunderii antreprenorului potrivit Codului civil român. În această a doua parte, autorii s-a referit în mod special asupra prevederilor speciale din Codul civil român, aplicabile contractelor de antrepriză pentru lucrări de construcţii şi, de asemenea, au făcut câteva scurte consideraţii privind încetarea contractelor de antrepriză. Unde a fost cazul, a fost avută în vedere legislaţia specială.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1872, art. 1877, art. 1879
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: