„Noua economie” se bazează pe transparenţă

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The financial system has a key role to play in transforming the economy into a more efficient and sustainable one, by reorienting private capital towards sustainable investment and encouraging more transparency. The consideration of sustainability factors in the decision-making process and investment advisory process can realise superior benefits. This can increase the resilience of the real economy and the stability of the financial system. The effect is on the return on financial products, so it is important for financial market participants to provide the informations needed to enable final investors to make informed investment decision.

Keywords:

sustainability, ESG, investments, investors, fund managers, AIFM, UCITS, transparency, information, financial system, climate change, sustainable objectives, risk

REZUMAT

Sistemul financiar are un rol esenţial în transformarea economiei către una mai eficientă și mai sustenabilă, prin reorientarea capitalului privat către investiţii sustenabile și încurajând mai mult transparenţa. Considerarea factorilor de sustenabilitate în procesul de luare a deciziilor și în procesul de consultanţă privind investiţiile poate aduce beneficii superioare. Aceasta poate crește rezilienţa economiei reale și stabilitatea sistemului fi nanciar. Efectul este asupra randamentului produselor financiare, prin urmare, este important ca participanţii la piaţa financiară să furnizeze informaţiile necesare pentru a le permite investitorilor finali să ia decizii de investiţii în cunoștinţă de cauză.

Legislaţie relevantă:

Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind sustenabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: