Noţiunea de întreprindere în dreptul concurenţei

Numărul 5 Anul 2013
Revista Numărul 5 Anul 2013

ABSTRACT

European competition law refers to the activities of undertakings. Although the treaty does not define the concept of an undertaking, the European Court of Justice has consistently held that any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form and the way in which it is financed, must be categorised as an undertaking.
Any activity consisting in offering goods or services on a given market is an economic activity. According to the case-law of the Court of Justice, activities which fall within the exercise of public powers are not of an economic nature justifying the application of the treaty rules of competition.


Keywords:

competition, anticompetitive agreements, undertaking, the theory of economic unity, the principle of economic continuity.

REZUMAT

Dreptul european al concurenţei vizează activităţile întreprinderilor. Deşi tratatul nu defineşte noţiunea de întreprindere, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat în mod repetat în sensul că trebuie să fie calificată drept întreprindere orice entitate care exercită o activitate economică, independent de forma sa juridică şi de modul său de finanţare Reprezintă o activitate economică orice activitate care constă în a oferi bunuri sau servicii pe o anumită piaţă.
Potrivit jurisprudenţei Curţii, nu prezintă un caracter economic, care să justifice aplicarea normelor privind concurenţa din tratat, activităţile legate de exercitarea prerogativelor de autoritate publică.

Legislaţie relevantă:

C. civ, art. 3; Legea nr. 21/1996, art. 5; TFUE, art. 101

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: