Noile criterii de individualizare a cuantumului zilei amendă în cazul persoanelor juridice ca urmare a modificării Codului penal prin Legea nr. 214/2023

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

Following the decision of the Constitutional Court no. 708/2021 the Law no. 214/2023, has provided the criteria for determining the amount of a day‑fine.
In the content of the article, the criteria established by the legislator are analyzed, on the one hand, in the case of legal persons that have the obligation to prepare annual financial statements or, as the case may be, in annual accounting reports (total income and total assets), and, on the other hand part, in the case of legal persons that have the obligation to prepare and submit financial statements/annual accounting reports, but which were established in the year of registration of the act of referral to the court, as well as legal entities that do not have the obligation to prepare and submit financial statements/ annual accounting reports (the value of the patrimonial actives).
Likewise, the criteria mentioned above are analyzed in the context of the transfer of criminal liability in case of merger or division of the legal persons.

Keywords:

turnover, financial statements, accounting reports, assets; merger, division, individualisation of penalties, criteria for individualisation.

REZUMAT

În urma deciziei Curții Constituționale nr. 708/2021 prin Legea nr. 214/2023 au fost reglementate criteriile pentru individualizarea cuantumului unei zile‑amendă.
În cuprinsul articolului sunt analizate criteriile stabilite de legiuitor, pe de o parte, în cazul persoanelor juridice care au obligația de a întocmi situații financiare anuale sau, după caz, în raportări contabile anuale (veniturile totale și activele totale), iar, pe de altă parte, în ipoteza persoanelor juridice care au obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare/raportărilor contabile anuale, dar care au fost înființate în anul înregistrării actului de sesizare la instanța de judecată, precum și a persoanelor juridice care nu au obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare/raportărilor contabile anuale (valoarea activului patrimonial).
Deopotrivă sunt analizate criteriile mai sus menționate în contextul transmiterii răspunderii penale în caz de fuziune sau divizare a persoanei juridice.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 214/2023
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: