Noi reguli pentru soluţionarea litigiilor fiscale. Evitarea dublei impuneri

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

Double taxation of income has generated and generates multiple problems among the taxpayers of the Member States, there being situations when for the same type of activity, a taxpayer owes tax on the territory of two or more Member States, creating a conflict of competence regarding the taxation of the taxpayer’s income. In order to regulate how these conflicts are resolved, Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax disputes resolution mechanisms in the European Union, establishes clear rules that both the taxpayer and the competent authorities of the Member States must follow in their attempt to avoid double taxation of income and, where applicable, over the capital.

Keywords:

tax disputes, avoid double taxation, new mechanism of solving tax dispute resolution, transposition, Council Directive (EU) 2017/1852

REZUMAT

Dubla impunere asupra veniturilor a generat și generează multiple probleme printre contribuabilii Statelor Membre, existând situații când pentru desfășurarea aceleași activități, un contribuabil datorează impozit pe teritoriul a două sau mai multe State Membre, creându-se un conflict de competență privitor la impunerea veniturilor contribuabilului. Pentru a reglementa modul de soluționare a acestor conflicte, Directiva (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 Octombrie 2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană stabilește reguli clare pe care atât contribuabilul, cât și autoritățile competente din Statele Membre trebuie să le urmeze în încercarea de a evita dubla impunere asupra veniturilor și după caz a supra capitalurilor.

Legislaţie relevantă: C. pr. fisc.
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: