Noi instrumente legislative în legătură cu fraudele financiare şi evaziunea fiscală cu caracter transnaţional

Numărul 7 Anul 2013
Revista Numărul 7 Anul 2013

ABSTRACT

A new dynamic is underway against tax evasion. In the United States, the “Foreign Account Tax Compliance Act” – FATCA was adopted in 2010, which obliges banks and other financial institutions (including mutual funds pensions) established abroad to report to the US IRS the assets and transactions of their clients, regardless of whether they are US citizens or residents.
Transposed to Europe, it allows to know who, among the nationals, has an account abroad, where and for what…
The Europeans have been slow to act in this direction, but under pressure from the United States they are in the process of joining their efforts to fight tax havens and tax evasion. The situation is similar in Romanian legislation.

Keywords:

tax evasion, the fight against tax havens and tax evasion

REZUMAT

O nouă dinamică este în desfășurare contra evaziunii fiscale. În Statele Unite a fost adoptată în 2010 legea „Foreign Account Tax Compliance Act” – FATCA care obligă băncile și alte instituții financiare (inclusiv fondurile de
pensii) stabilite în străinătate să comunice fiscului american, activele şi tranzacţiile clienţilor lor, indiferent că aceştia sunt cetățeni sau rezidenţi americani.
Transpusă în Europa, permite să se cunoască cine, printre resortisanți, posedă un cont în străinătate, unde și pentru ce…
Europenii au întârziat să acționeze în această direcție, dar sub presiunea exercitată de Statele Unite sunt în curs de a-și uni eforturile de luptă contra paradisurilor fiscale și a evaziunii fiscale. Situația este asemănătoare în legislația românească.

 

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: